Ryohin keikaku Co., Ltd.

Directors/Advisory Board of Ryohin Keikaku.

Directors

Chairman and
Representative Director
Tadamitsu Matsui
President and
Representative Director
Masaaki Kanai
Senior Managing Director
Satoru Matsuzaki
Managing Directors
Takashi Kato
 
Takashi Komori
Directors
Kei Suzuki
 
Hisashi Sakamaki
 
Isao Endo
 
Toshiaki Ito
Corporate Auditors
Hitoshi Matsui
 
Masaru Hattori
 
Michio Shibuya
 
Kuniaki Hara
Senior Executive Officer
Junichi Tokue
Executive Officers
Hiroto Oki
 
Tetsuo Kameya
 
Mitsuru Tanaka
 
Yumiko Hagiwara
 
Satoshi Okazaki
 
Yuki Yamamoto

Advisory Board

  • Kazuko Koike
  • Takashi Sugimoto
  • Kenya Hara
  • Naoto Fukasawa

Top of this page