Directors

Chairman and Representative Director
Masaaki Kanai
President and Representative Director
Satoru Matsuzaki
Managing Director
Takashi Komori
Directors
Kei Suzuki
 
Satoshi Okazaki
 
Yuki Yamamoto
 
Satoshi Shimizu
 
Hisashi Sakamaki
 
Isao Endo
 
Toshiaki Ito
Corporate Auditors
Takafumi Makita
 
Hitoshi Matsui
 
Masaru Hattori
 
Kuniaki Hara
Senior Executive Officer
Tetsuo Kameya
Executive Officers
Hiroto Oki
 
Yumiko Hagiwara
 
Kenji Takeuchi
 
Yoji Saito
 
Shoichi Saito

Advisory Board

  • Kazuko Koike
  • Takashi Sugimoto
  • Kenya Hara
  • Naoto Fukasawa