Executives

Chairman and Representative Director
Masaaki Kanai
President and Representative Director
Satoru Matsuzaki
Directors
Kei Suzuki
 
Satoshi Okazaki
 
Yuki Yamamoto
 
Satoshi Shimizu
Outside Directors
Isao Endo
 
Toshiaki Ito
 
Masayoshi Yagyu
Full-time Corporate Auditor
Takafumi Makita
Outside Corporate Auditors
Masaru Hattori
 
Kuniaki Hara
 
Yuji Inoue
Executive Officers
Hiroto Oki
 
Tetsuo Kameya
 
Yumiko Hagiwara
 
Yoji Saito
 
Shoichi Saito
 
Kenji Takeuchi
 
Takashi Yajima
 
Wai Lan Hung
 
Naoyuki Yamamoto
 
Naoki Kadoike
 
Takuo Nagahara
 
Yi Chia Liang

Advisory Board

  • Kazuko Koike
  • Takashi Sugimoto
  • Kenya Hara
  • Naoto Fukasawa
  • Reiko Sudo