Location

15minutes from Ikebukuro station
3minutes from Higashi-ikebukuro station,Yurakucho line Tokyo Metro

Ryohin Keikaku Co.,Ltd.
4-26-3, Higashi-ikebukuro Toshima-ku, Tokyo 170-8424, Japan