Corporate Information

Executives

Chairman & Representative Director
Masaaki KANAI
President & Representative Director
Nobuo DOMAE
Vice Chairman & Director
Satoru MATSUZAKI
Senior Managing Director
Satoshi SHIMIZU
Directors
 • Satoshi OKAZAKI
 • Asako SHIMAZAKI
Outside Directors
 • Isao ENDO
 • Masayoshi YAGYU
 • Atsushi YOSHIKAWA
Internal Corporate Auditor
 • Kei SUZUKI
 • Shingo KAWANOKAMI
Outside Corporate Auditors
 • Masaru HATTORI
 • Jun ARAI
Advisory Board
 • Kazuko Koike
 • Kenya Hara
 • Naoto Fukasawa
 • Reiko Sudo