Executives

Chairman and Representative Director
Masaaki Kanai
President and Representative Director
Satoru Matsuzaki
Managing Director
Satoshi Shimizu
Directors
Kei Suzuki
 
Satoshi Okazaki
 
Yuki Yamamoto
Outside Directors
Isao Endo
 
Masayoshi Yagyu
 
Atsushi Yoshikawa
Full-time Corporate Auditor
Takafumi Makita
Outside Corporate Auditors
Masaru Hattori
 
Yuji Inoue
 
Sachiko Ichikawa
Executive Officers
Yumiko Hagiwara
 
Yoji Saito
 
Shoichi Saito
 
Takashi Yajima
 
Wai Lan Hung
 
Naoyuki Yamamoto
 
Naoki Kadoike
 
Takuo Nagahara
 
Yi Chia Liang
 
Hiroyoshi Azami
 
Asako Shimazaki
 
Mitsuya Maki

Advisory Board

  • Kazuko Koike
  • Kenya Hara
  • Naoto Fukasawa
  • Reiko Sudo